/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Liczba osób

Zadanie nr 2268541

Pewnego dnia w klasie Ib było dwa razy więcej uczniów, niż w klasie Ia. Tego samego dnia dziewczynki stanowiły 40% uczniów klasy Ia, oraz 60% uczniów klasy Ib. Jeżeli tego dnia wylosujemy jednego ucznia z klas Ia i Ib, to prawdopodobieństwo wylosowania chłopca jest równe
A) -8 15 B) 7- 15 C) 13 30 D) 1370

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli w klasie Ia było n uczniów, a w klasie Ib 2n uczniów, to prawdopodobieństwo wylosowania chłopca jest równe

0,6n-+-0,4-⋅2n-= 0,6-+-0,8-= 1,4-= 14-= 7-. n+ 2n 3 3 30 15

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner