/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Liczba osób

Zadanie nr 7329341

Pewnego dnia w klasie Ib było dwa razy więcej uczniów, niż w klasie Ia. Tego samego dnia dziewczynki stanowiły 60% uczniów klasy Ia, oraz 40% uczniów klasy Ib. Jeżeli tego dnia wylosujemy jednego ucznia z klas Ia i Ib, to prawdopodobieństwo wylosowania chłopca jest równe
A) -8 15 B) 7- 15 C) 13 30 D) 1370

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli w klasie Ia było n uczniów, a w klasie Ib 2n uczniów, to prawdopodobieństwo wylosowania chłopca jest równe

0,4n-+-0,6-⋅2n-= 0,4-+-1,2-= 1,6-= 16-= 8-. n+ 2n 3 3 30 15

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner