/Studia/Analiza/Ciągi/Granice/Z pierwiastkami/Stopnia 3

Zadanie nr 5232541

Oblicz granicę  √38n+-1+-3 nl→im+∞ 2n+1 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dzielimy licznik i mianownik przez  n √3 -n- 2 = 8

 ∘3-----3- √ ------ 8 + 8n 38 + 0 nli→m+ ∞ ------1--= --------= 2. 1 + 2n 1 + 0

 
Odpowiedź: 2

Wersja PDF
spinner