/Studia/Analiza/Funkcje/Badanie funkcji/Asymptoty/Homografia

Zadanie nr 9306991

Wyznacz asymptoty funkcji  2x+-3- y = x−5 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

 2x + 3 lim ------- = + ∞ x→ 5+ x − 5 2x-+--3 xli→m5− x − 5 = − ∞ 3 lim 2x-+--3 = lim 2-+--x = 2 x→ ±∞ x − 5 x→ ±∞ 1 − 5 x

funkcja ma ma asymptotę pionową x = 5 i poziomą y = 2 .

Na koniec obrazek.


PIC


 
Odpowiedź: x = 5 i y = 2

Wersja PDF
spinner