/Studia/Analiza/Funkcje/Badanie funkcji/Pochodne/Oblicz pochodną/Logarytmiczne

Zadanie nr 9625784

Oblicz pochodną funkcji f(x) = x lnx .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na pochodną iloczynu

 ′ ′ ′ (f (x)g(x)) = f (x)g(x )+ f (x)g (x).

Liczymy

 1 (x ln x)′ = 1 ⋅ln x + x ⋅--= lnx + 1. x

 
Odpowiedź: f′(x) = ln x + 1

Wersja PDF
spinner