/Studia/Analiza/Funkcje/Badanie funkcji/Pochodne/Oblicz pochodną/Inne

Zadanie nr 8907522

Oblicz pochodną funkcji  cos2x f(x) = e .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na pochodną złożenia

 ′ ′ ′ [f (g(x))] = f (g(x))⋅ g(x ).

Liczymy

 cos2x ′ cos2x cos 2x (e ) = e ⋅(− sin2x )⋅2 = − 2e sin 2x

 
Odpowiedź: f ′(x) = −2e cos2x sin 2x

Wersja PDF
spinner