/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Potęgi i pierwiastki/Pierwiastki/Wyższego stopnia bez ułamka

Zadanie nr 5063856

Liczba √3 -------- 108⋅ 16 jest równa
A) 12 B) 48 C)  √ -- 27 34 D)  √ --- 4 354

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

√3-------- 3√ --------2 3√ -3- 3√ -3- 10 8⋅16 = 27 ⋅4⋅4 = 3 ⋅ 4 = 3⋅ 4 = 12.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner