/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Potęgi i pierwiastki/Potęgi całkowite/Bez ułamka

Zadanie nr 6857319

Iloczyn liczb  10 10 10 10 10 5 ⋅5 ⋅5 ⋅5 ⋅5 można przedstawić w postaci
A) 5100000 B) 550 C) 511 D) 2510

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że

 b c b+c a ⋅a = a .

Liczymy

 10 10 10 10 10 10+10+10+ 10+ 10 50 5 ⋅5 ⋅5 ⋅5 ⋅5 = 5 = 5 .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner