/Studia

Zadanie nr 1059240

Oblicz granicę ciągu  -----n+1----- nl→im+∞ n[ln(n+1)−lnn] .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 n + 1 n + 1 n + 1 ------------------- = -----n+-1 = --(-----)n-= n [ln(n + 1 )− ln n] n [ln -n--] ln n+n1- = --(n-+-1-)--→ +-∞- = + ∞ . -1 n ln e ln 1 + n

 
Odpowiedź: + ∞

Wersja PDF
spinner