/Studia

Zadanie nr 1202493

Uzasadnij, że nie istnieje granica  2 lxi→m2⌊x ⌋ .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy granice jednostronne

 2 2 xl→im2−⌊x ⌋ = l𝜀→im0+⌊(2 − 𝜀) ⌋ = 3 2 2 xl→im2+⌊x ⌋ = l𝜀→im0+⌊(2 + 𝜀) ⌋ = 4 .

Ponieważ granice jednostronne są różne, podana granica nie istnieje.

Wersja PDF
spinner