/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Geometryczny/Dane dwa wyrazy/Inne

Zadanie nr 6697856

Liczby 4,12 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba
A) 36 B) 108 C) 48 D) 324

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wyznaczamy iloraz ciągu

 a2 1 2 q = ---= --- = 3. a1 4

Możemy teraz wypisać kilka kolejnych wyrazów ciągu

a = 4 1 a2 = 12 a = 36 3 a4 = 108 a5 = 324.

Widać, że tylko 48 nie jest wyrazem tego ciągu.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner