/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Liniowa/Dwie funkcje

Zadanie nr 4353781

Dla pewnego argumentu funkcje f(x) = 3x+ 1 i g(x) = x− 5 przyjmują taką samą wartość. Jaka to wartość?
A) − 11 B) − 3 C) 3 D) − 8

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozwiązujemy równanie

3x+ 1 = x − 5 2x = − 6 ⇒ x = − 3.

Pytanie jest jednak o wartość funkcji, a nie jej argument, czyli o liczbę

f(− 3) = g(− 3) = −3 − 5 = − 8.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner