/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Liniowa/Monotoniczność

Zadanie nr 2314916

Dana jest funkcja  √ -- f (x) = (1 − 3m )x + 2 . Funkcja ta jest malejąca dla
A)  √ - m < -33 B)  √ -- m < 3 C)  √-3 m > 3 D)  √ -- m > 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że funkcja liniowa y = ax + b jest malejąca jeżeli a < 0 . Rozwiązujemy nierówność

 √ -- 1 − √ 3m < 0 ⇐ ⇒ 1 < √ 3m ⇐ ⇒ m > √1--= --3. 3 3

Zatem funkcja f jest malejąca jeżeli  √-3 m > 3 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner