/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Liniowa/Monotoniczność

Zadanie nr 8343278

Funkcja liniowa f określona wzorem f (x) = (2m − 5)x + 22 jest rosnąca dla
A) m > 25 B) m > 2 ,5 C) m > 0 D) m > 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Funkcja liniowa y = ax + b jest rosnąca jeżeli a > 0 , czyli w naszej sytuacji dla

2m − 5 > 0 2m > 5 / : 2 m > 2,5.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner