/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Liniowa/Monotoniczność

Zadanie nr 9185415

Funkcja  2 f(x) = (m − m )x + 5 jest funkcją stałą. Wynika stąd, że
A) m = 1 B) m = 0 C) m = 1 lub m = 0 D) m = − 1 lub m = 0

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że funkcja f jest funkcją liniową, więc aby była stałą współczynnik przy zmiennej musi być równy 0. Liczymy

m2 − m = 0 ⇐ ⇒ m(m − 1) = 0 ⇐ ⇒ (m = 0 lub m = 1).

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner