/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Suma i różnica

Zadanie nr 3348521

Dane są wielomiany  2 W (x) = 3x − 2x + 5 oraz  3 P (x) = 2x − 2x+ 5 . Wielomian W (x) − P (x) jest równy
A) 2x 3 + 3x 2 B) 2x3 − 3x2 C) − 2x3 + 3x2 D) − 2x3 − 3x2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 2 3 3 2 W (x)− P(x) = 3x − 2x + 5 − 2x + 2x − 5 = −2x + 3x .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner