/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Suma i różnica

Zadanie nr 6664961

Dane są wielomiany  3 2 w (x) = −3x − 5x + x i  3 2 v(x) = x + 2x − 6x + 1 . Wówczas wielomian p(x) = − 2w (x) − v(x ) jest równy:
A) p (x) = 5x3 + 12x 2 − 8x + 1 B) p (x) = − 5x3 − 12x 2 + 8x − 1
C)  3 2 p(x ) = 5x + 8x + 4x − 1 D)  3 2 p (x) = − 7x − 8x − 4x + 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 3 2 3 2 − 2w (x)− v(x) = − 2(− 3x − 5x + x )− (x + 2x − 6x+ 1) = = 6x 3 + 10x 2 − 2x − x3 − 2x2 + 6x − 1 = 5x3 + 8x2 + 4x − 1.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner