/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Suma i różnica

Zadanie nr 6675266

Dane są wielomiany  3 2 W (x) = 2x − 4x − 2x + 1 i  3 2 P(x) = x − x − x+ 3 . Wielomian G (x) = W (x) − 2P (x) jest równy
A) − 2x2 − 5 B) − 6x2 − 4x + 6 C) x3 − 3x2 − x − 2 D) − 2x2 − 4x + 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 3 2 3 2 W (x )− 2P (x) = (2x − 4x − 2x + 1) − 2(x − x − x + 3) = = 2x 3 − 4x 2 − 2x+ 1− 2x3 + 2x2 + 2x − 6 = − 2x2 − 5.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner