/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Suma i różnica

Zadanie nr 7177751

Wielomian W (x) jest sumą wielomianów  4 3 2 P (x) = x − 2x + 3x − x+ 5 i Q (x) = −x 4 + 2x 3 + 2x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x ) jest równy
A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Widać, że jak dodamy do siebie P(x ) i Q(x ) to skrócą się czwarte i trzecie potęgi x . Drugie potęgi się nie skracają, więc otrzymamy wielomian stopnia 2.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner