/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Suma i różnica

Zadanie nr 9419829

Dane są wielomiany  2 W (x) = 2x − 5x + 3 i  3 2 P(x) = x − 5x + 2x − 1 . Wielomian G (x) = 2W (x )− P (x) jest równy
A) x3 − 3x 2 − 3x + 2 B) − x 3 + 7x 2 − 7x+ 4
C)  3 2 − x + 9x − 12x + 7 D)  3 2 x − x − 8x + 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 2 3 2 2W (x)− P(x) = 2(2x − 5x + 3) − (x − 5x + 2x − 1) = = 4x 2 − 10x + 6 − x3 + 5x2 − 2x + 1 = −x 3 + 9x 2 − 12x + 7.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner