/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Iloczyn

Zadanie nr 1024089

Dane są wielomiany:  6 3 W (x) = 2x − 3x + 5x + 4 i  4 2 P (x) = − 4x − 12x + 5 . Stopień wielomianu W (x )⋅P (x) jest równy:
A) 24 B) 10 C) 9 D) 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby ustalić jaki będzie stopień wielomianu W (x)⋅P (x) mnożymy najwyższe potęgi x -a z obu wielomianów

2x6 ⋅ (−4x 4) = − 8x6+ 4 = − 8x10.

Zatem W (x) ⋅P (x) jest wielomianem stopnia 10.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner