/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Iloczyn

Zadanie nr 4934141

Dane są wielomiany:  5 3 W (x) = 2x − 3x + 5x + 4 i  4 2 P (x) = − 4x − 12x + 5 . Stopień wielomianu W (x )⋅P (x) jest równy:
A) 20 B) -8 C) 9 D) 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby ustalić jaki będzie stopień wielomianu W (x)⋅P (x) mnożymy najwyższe potęgi x -a z obu wielomianów

2x5 ⋅(− 4x4) = − 8x 5+4 = − 8x9.

Zatem W (x) ⋅P (x) jest wielomianem stopnia 9.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner