/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Iloczyn

Zadanie nr 5737113

Iloczyn wielomianów  2 W (x) = − 3x + 6 i  3 2 P(x) = 2x − 6x + 4 jest wielomianem stopnia
A) 2 B) 3 C) 5 D) 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przy wymnażaniu wielomianów największą potęgą x będzie

 2 3 5 (− 3x )⋅2x = − 6x .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner