/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Iloczyn

Zadanie nr 6253965

Dane są wielomiany  4 W (x) = x − 3x + 1 oraz  2 V (x) = 3x . Wielomian W (x)⋅V (x) jest równy
A) 3x 8 − 9x 2 + 3x 2 B) x4 + 3x2 − 3x + 1 C) 3x6 − 9x 3 + 3x 2 D)  6 3 2 3x + 9x + 3x

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 4 2 6 3 2 W (x)⋅ V(x ) = (x − 3x + 1) ⋅3x = 3x − 9x + 3x .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner