/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Iloczyn

Zadanie nr 6467628

Iloczyn wielomianów  3 W (x) = − 5x − 2 i  4 2 P(x) = x − 2x − 1 jest wielomianem stopnia
A) 7 B) 3 C) 5 D) 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przy wymnażaniu wielomianów największą potęgą x będzie

 3 4 7 (− 5x ) ⋅x = − 5x .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner