/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Iloczyn

Zadanie nr 6869201

Aby otrzymać wielomian  3 W (x) = x + 8 , należy pomnożyć wielomian P (x) = x + 2 przez wielomian:
A) Q (x) = x 2 + 4 B) Q(x ) = x2 − 2x + 4
C)  2 Q (x) = x − 4x + 4 D)  2 Q (x) = x + 2x + 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na mocy wzoru skróconego mnożenia na sumę sześcianów, mamy

 3 3 3 2 x + 8 = x + 2 = (x + 2)(x − 2x + 4).

Wielomian x + 2 musimy więc pomnożyć przez  2 x − 2x + 4 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner