/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Iloczyn

Zadanie nr 8976796

Iloczyn dwóch wielomianów, z których każdy jest stopnia piątego, może być wielomianem stopnia
A) drugiego B) szóstego C) dziesiątego D) dwudziestego piątego

Wersja PDF

Rozwiązanie

Iloczyn wielomianów stopni m i n jest wielomianem stopnia m + n , bo

xm ⋅ xn = xm +n.

W zadaniu oba wielomiany są stopnia piątego, więc ich iloczyn jest wielomianem stopnia dziesiątego.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner