/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Iloczyn

Zadanie nr 9606501

Wielomian W (x) jest iloczynem wielomianów  4 3 2 P (x) = x − 2x + 3x − x + 5 i Q (x ) = −x 4 + 2x3 + 2x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x ) jest równy
A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Widać, że gdy będziemy wymnażać podane wielomiany, to najwyższą potęgą x jaką otrzymamy będzie

x4 ⋅(−x 4) = −x 8.

Ponadto jest to jedyny sposób otrzymania x 8 , więc z niczym się to nie skróci.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner