/Szkoła podstawowa/Geometria/Figury przestrzenne/Graniastosłupy

Zadanie nr 2831980

Oblicz objętość graniastosłupa, którego podstawą jest romb o przekątnych długości 16 cm i 30 cm, a krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku.


PIC


Ponieważ przekątne rombu są prostopadłe i dzielą się na połowy, jego bok jest równy

 ∘ ------------ √ --------- √ ---- a = AO 2 + OB 2 = 22 5+ 64 = 289 = 17 cm .

Wysokość graniastosłupa jest więc równa 2a = 34 cm . Obliczmy jeszcze pole rombu w podstawie

 1- 2 PABCD = 4⋅PABO = 4⋅ 2 ⋅AO ⋅BO = 2 ⋅15 ⋅8 = 2 40 cm .

Objętość graniastosłupa jest więc równa

V = PABCD ⋅AE = 240 ⋅34 = 816 0 cm 3.

 
Odpowiedź: V = 816 0 cm 3

Wersja PDF
spinner