/Szkoła podstawowa/Geometria/Figury przestrzenne/Graniastosłupy

Zadanie nr 4505976

Maja zrobiła dwa pudełka w kształcie graniastosłupów prawidłowych czworokątnych o różnych objętościach. Powierzchnię boczną każdego z tych graniastosłupów wykonała z takich samych prostokątów o wymiarach 28 cm i 12 cm (patrz rysunek). Oblicz różnicę objętości tych graniastosłupów. Zapisz obliczenia.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawą pierwszego graniastosłupa jest kwadrat o boku 28 4 = 7 , więc jego objętość jest równa

72 ⋅1 2 = 49 ⋅12 = 58 8.

Podstawą drugiego graniastosłupa jest kwadrat o boku 12 -4 = 3 , więc jego objętość jest równa

32 ⋅28 = 9 ⋅28 = 252.

Różnica objętości jest więc równa

588− 252 = 3 36 cm 3

 
Odpowiedź: 336 cm 3

Wersja PDF
spinner