/Szkoła podstawowa/Geometria/Figury przestrzenne/Graniastosłupy

Zadanie nr 8670272

Czy graniastosłup może mieć 20 krawędzi?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczba krawędzi graniastosłupa o podstawie n -kątnej, to 3n : Po n w podstawach i krawędzie łączące wierzchołki podstaw. Ponieważ 20 nie dzieli się przez 3, to graniastosłup nie może mieć 20 krawędzi.  
Odpowiedź: Nie, nie może.

Wersja PDF
spinner