/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Jeden wielomian/Z parametrem

Zadanie nr 2720809

Wartość wielomianu  3 2 W (x) = x − 3x − 4x + 15 w punkcie m jest równa 3 dla
A) m = 3 B) m = 3 ∨ m = − 3 C) m = 2 ∨ m = − 2∨ m = 3 D) m = 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 3 2 3 = W (m) = m − 3m − 4m + 15 0 = m 3 − 3m 2 − 4m + 1 2 2 0 = m (m − 3)− 4(m − 3 ) 0 = (m 2 − 4)(m − 3) 0 = (m − 2)(m + 2)(m − 3 ).

Teraz widać, że m = ± 2 lub m = 3 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner