/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Jeden wielomian/Z parametrem

Zadanie nr 3764007

Wartość wielomianu  3 2 W (x) = x − 2x + 4x + 3 w punkcie a jest równa 11 dla
A) a = 3 B) a = 2 ∨ a = − 2 C) a = 2 ∨ a = − 2 ∨ a = 3 D) a = 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 3 2 1 1 = W (a) = a − 2a + 4a + 3 0 = a3 − 2a2 + 4a− 8 2 0 = a (a− 2)+ 4(a− 2) 0 = (a− 2)(a2 + 4).

Teraz widać, że a = 2 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner