/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Jeden wielomian/Z parametrem

Zadanie nr 4134923

Dany jest wielomian  3 2 W (x) = 3x + kx − 1 2x− 7k+ 12 gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że liczba (− 2) jest pierwiastkiem tego wielomianu. Liczba k jest równa
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

0 = W (− 2) = 3 ⋅(− 8)+ 4k− 12⋅ (−2 )− 7k + 1 2 0 = 12− 3k ⇒ k = 4.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner