/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Jeden wielomian/Z parametrem

Zadanie nr 7623092

Wiadomo, że W (− 1) = 2 , gdy  3 W (x) = − 2x − 2px + 2 . Zatem wartość współczynnika p wynosi:
A) 6 B) -3 C) 3 D) -1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 3 2 = W (− 1) = − 2⋅(− 1 ) + 2p + 2 2 = 4 + 2p ⇒ 2p = −2 ⇒ p = − 1.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner