/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Jeden wielomian/Z parametrem

Zadanie nr 7907696

Wiadomo, że W (− 1) = − 1 , gdy  3 W (x) = 2x + px − 3 . Zatem wartość współczynnika p wynosi:
A) 14 B) -4 C) 4 D) -1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 3 − 1 = W (− 1) = 2 ⋅(− 1) − p − 3 p = − 2 − 3 + 1 = − 4.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner