/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Homografia/Punkty na wykresie

Zadanie nr 6910043

Do wykresu funkcji  -1-- f(x) = x−2 + 3 , należy punkt o współrzędnych:
A) (1,− 1) B) (1,2 ) C) (0,1) D) (3,− 4)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Policzmy najpierw f(1) (bo w dwóch odpowiedziach na pierwszym miejscu jest 1).

f(1) = -1--+ 3 = 2. − 1

Zatem do wykresu należy punkt (1 ,2 ) .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner