/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Homografia/Różne

Zadanie nr 1449591

Aby otrzymać wykres funkcji  -1-- y = x+1 należy wykres funkcji  1 y = x przesunąć o 1 jednostkę
A) w dół B) w górę C) w prawo D) w lewo

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że funkcja g przesunięta o a jednostek w lewo jest dana wzorem g(x + a) . Jeżeli mamy więc g(x ) = 1x , to

g(x + 1 ) = --1---= f(x). x + 1

Zatem funkcję f otrzymujemy z przesunięcia funkcji g o 1 jednostkę w lewo.


PIC


 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner