/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Homografia/Różne

Zadanie nr 6023458

Wykres funkcji  -6-- f(x ) = x−5 powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji y = 6x o 5 jednostek
A) w lewo B) w prawo C) w górę D) w dół

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że funkcja g przesunięta o a jednostek w prawo jest dana wzorem g(x − a) . Oznaczymy g (x) = 6x i otrzymujemy

g(x − 5 ) = --6---= f(x). x − 5

Zatem funkcję f otrzymujemy z przesunięcia funkcji g o 5 jednostek w prawo.


PIC


 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner