/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Homografia/Różne

Zadanie nr 9500468

Wykres funkcji  1 f(x ) = x − 4 powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji y = 1x o 4 jednostki
A) w lewo B) w prawo C) w górę D) w dół

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na przesunięcie funkcji y = f (x) o a jednostek wzdłuż osi Ox i o b jednostek wzdłuż osi Oy

y = f(x − a) + b.

W naszej sytuacji mamy więc przesunięcie o 4 jednostki w dół.


PIC


 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner