/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Homografia/Różne

Zadanie nr 9642758

Wykres funkcji  −3- f(x ) = x znajduje się w ćwiartkach
A) II i IV B) II i III C) I i III D) I i II

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykresem danej funkcji jest hiperbola  3 y = x odbita względem osi Ox . Jeżeli ją naszkicujemy


PIC


to widać, że znajduje się ona w II i IV ćwiartce.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner