/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 1 parametrem

Zadanie nr 3220690

Jeżeli wykres funkcji y = 4x − mx nie ma punktów wspólnych z prostą y = − 3x+ 1 to
A) m > 4 B) m < 0 C) m ∈ (0,4) D) m < − 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dana funkcja jest funkcją liniową y = (4− m)x , która przechodzi przez punkt (0,0) . Jeżeli jej wykres ma nie przecinać prostej y = − 3x + 1 to musi być do niej równoległy. Zatem

4− m = − 3 ⇒ m = 7.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner