/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 1 parametrem

Zadanie nr 3874370

Do wykresu funkcji liniowej określonej wzorem f (x) = (m − 5)x+ 3 należy punkt S o obu współrzędnych nieparzystych. Liczba m może być równa
A) m = 4 B) m = − 2 C) m = 2 D) m = − 7

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Sprawdzamy kolejno podane wartości m . Tylko dla m = − 7 otrzymana funkcja

f (x) = − 12x + 3

dla nieparzystych argumentów x przyjmuje wartości nieparzyste.

Sposób II

Jeżeli liczba (m − 5)x + 3 ma być nieparzysta, to liczba (m − 5)x musi być parzysta, czyli dla nieparzystego x parzysta musi być liczba m − 5 . To oznacza, że m musi być nieparzyste.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner