/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 1 parametrem

Zadanie nr 3972685

Punkt  ( 1 ) A = − 3 ,1 należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f (x) = 3x + b . Wynika stąd, że
A) b = 2 B) b = 1 C) b = −1 D) b = − 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy współrzędne punktu A do wzoru funkcji f

 ( 1) 1 = 3 ⋅ − -- + b ⇒ b = 1 + 1 = 2 . 3

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner