/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 1 parametrem

Zadanie nr 7616938

Wykresy funkcji liniowych y = − 5x − 3 i y = (1+ k)x + 2 są prostymi prostopadłymi dla
A) k = − 45 B) k = 4 C) k = − 6 D) k = − 5 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Proste y = ax+ b i y = cx + d są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy ac = −1 , co daje nam równanie

− 5(1 + k) = − 1 / ⋅/ : (− 5) 1- 1+ k = 5 1 4 k = --− 1 = − -. 5 5

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner