/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 1 parametrem

Zadanie nr 8246089

Punkt M = (3 ,−2 ) należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem

f(x) = 5x + b− 4.

Wynika stąd, że b jest równe
A) (− 17) B) (− 13 ) C) 13 D) 17

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy współrzędne punktu M do wzoru funkcji f

− 2 = 5 ⋅3 + b− 4 ⇐ ⇒ b = −2 − 1 5+ 4 = − 13

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner