/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 1 parametrem

Zadanie nr 8309922

Punkt  (√ -- ) P = 7,− 5 należy do wykresu funkcji  √ -- y = − 3 7x + b . Parametr b jest równy
A) − 26 B) 26 C) − 16 D) 16

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy współrzędne punktu P do wzoru funkcji f

 √ -- √ -- − 5 = − 3 7⋅ 7+ b − 5 = − 21+ b ⇒ b = 1 6.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner