/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 1 parametrem

Zadanie nr 8871352

Wykresy funkcji  5 y = (2− m)x − 7 i y = 3 − (m + 2)x są prostopadłe. Zatem m 2
A) jest liczbą parzystą B) jest liczbą wymierną
C) jest równe 0 D) jest liczbą niewymierną

Wersja PDF

Rozwiązanie

Proste y = ax+ b i y = cx + d są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy ac = −1 , co daje nam równanie

− (2 − m )(m + 2) = − 1 (m − 2)(m + 2) = − 1 2 m − 4 = − 1 m 2 = 3.

Oczywiście jest to liczba wymierna.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner