/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 1 parametrem

Zadanie nr 8973276

Do wykresu funkcji y = 2x − b należy punkt P(− 1,− 5) . Współczynnik b jest równy:
A) -3 B) 3 C) -7 D) -5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy w danym wzorze współrzędne punktu P .

− 5 = −2 − b ⇒ b = 3.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner