/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 1 parametrem

Zadanie nr 9104071

Jeżeli wykres funkcji y = 4x + mx nie ma punktów wspólnych z prostą y = − 2x− 1 to
A) m = − 2 B) m = −6 C) m = 0 D) m = 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dana funkcja jest funkcją liniową y = (4+ m)x , która przechodzi przez punkt (0,0) . Jeżeli jej wykres ma nie przecinać prostej y = − 2x − 1 to musi być do niej równoległy. Zatem

4+ m = −2 ⇒ m = − 6.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner